fbpx
 

Chiron Ruhumdaki Sessiz Yaralar

Chiron Ruhumdaki Sessiz Yaralar

Doğum haritamızda Chiron “yaralı şifacı” ile sembolize edilir. En derin yaralarımızı ve yarayı iyileştirme çabalarımızı temsil eder.
Doğum haritalarımızdaki Chiron, kendi derin manevi yaralarımızın sonucu olarak iyileştirici güçlere sahip olduğumuzu gösteriyor. Yaşamın bu alanlarında aşırı telafi edebiliriz. Chiron, yaralı bir şifacı olarak, önce düşük öz-değer ve yetersizlik duygularıyla yüzleşmeli ve bu sorunların üzerine çıkmayı öğrenmelidir. Yara derinleştiği için yaranın üstesinden gelmek için çok çalışabiliriz, iyileştirici güçler güçlüdür.
Chiron güvensizliği, suçluluğu ve bir dereceye kadar itaati temsil eder. Kendimizi kanıtlamanın asla işe yaramadığını öğrenene kadar, yaşamın bu alanlarında kendimizi kanıtlamak için sonsuz bir ihtiyaç duyuyoruz! Aslında, bizi daha da etkisiz hissettiriyor.

Chiron

Birinci evde Chiron

Chiron hayatımızda erken yaşta aldığımız duygusal yaralarla ilişkilidir. Erken çocukluk döneminde ya kendinize geri planda tutmak ya da farkedilmek için savaşmak zorunda kalacağınız etkileri olacak kısıtlamalar vardı. Varoluşta kişisel anlam bulmaya ihtiyaç olacaktır. Bazıları bunu aşırı agresif yaparak, bazıları ise geri çekerek yapacak. Gerçekten zevk alan bir işe veya ilgiye sahip olmak, yaşamınıza olumlu bir yön verecektir.

Chiron İkinci Evinde

Çocuklukta çok az sevgi gösterilmiş olabilir, güvende olmak önemlidir, maddi konularda eksiklik ve yara alma söz konusu olabilir. Bu durum bazı kişilerde inatçılık ve başkalarının görüşlerine karşı küçümseyen bir tavırda getirebilir. Yatırımlarını yanlış alanlara yöneltme, kendi sorunlarınızla uğraşırken, kendinize değer veren büyük bir öğretmen olabilirsiniz.

Üçüncü Evdeki Chiron

Konuşmakta iletişim kurmakta çok utangaç olabilirsiniz. Düşünceleriniz ve kelimelerinizin doğru olması için, ifade edilmesi zaman alabilir. Yaptığınız hatalar yanlış görünmeyecek şekilde mazur görülecektir. Hataları kabul etmeyi öğrenin.
Yakın çevreniz kardeşlerinizle olan bağlarınızda sorunlar yaşanabilir.

Dördüncü Evdeki Chiron

Güvensiz bir aile yaşamına işaret edebilir, Muhtemelen diğer insanlar için çok zamanınız var ve büyük empatiniz vardır, duygularını bastırma ve geçmişten kopamama sorunları.. Ev ve aile konularında içsel yaralar…
Bu ‘farklı’ olma hissini kullanarak benzersiz olanı ortaya çıkarmaya çalışın.

Beşinci Evdeki Chiron

Çocukluk yıllarında öz güvenin verilmemesinden dolayı kompleks içinde olma, kendini ifade edememe ve çocuk sahibi olmaktan yana bir takım şanssızlıklar, ego hayatta kalması için sınırların çizilmesine ihtiyaç duyulacaktır.  Çok yaratıcısın ama kendini tanımıyorsun. Sadece eyleme geç.

Altıncı Evde Chiron

Sağlık sorunlarıyla ilgili bir endişeye işaret edebilir. Kendi sağlığınızı takıntı haline getirme eğilimindesiniz. Detayların içinde kaybolma ve yeme içme alışkanlıkları konusunda dikkatli olmalı, büyük bir iyileşme yeteneğiniz var ve kendi sorunlarınızla başa çıkma noktasına geldiğinizde, bu alanda büyük bir başarı elde edeceksiniz.

Yedinci Evde Chiron

ilişkilerle ilgili bir reddetme ve ya reddedilme hissi gösterebilir. Erken evlenebilir ve birden fazla evlilik veya yakın ilişkiler kurabilir. Oldukça empatik ve fedekarsınızıdr.
Siz ve eşiniz arasında bir dengeyi bulmanıza ihtiyaç var. Kendini bul’.

Sekizinci Evdeki Chiron

Alacak verecek meselelerinde şanssızlıklar kontrolünün dışında gelişen olaylar ve yaşanan dramatik öyküler, fazla ameliyatlar, psikolojik dönüşümler travmalar yaşama, maddi yönden eşine bağımlı kalma, cinselliğe aşırı düşkünlük, sapkınlık ya da tam tersi, cinsel tercih seçimlerinin farklı olmasını deneyimleme, sevdiklerinin ölümü ile kayıplarını gösterebilir, eğitildiğinde, iyilik için büyük bir güç olacak psişik yeteneklere sahip olacaksınız. Büyük bir içgörü ile mistik olabilirsiniz.

Dokuzuncu Evdeki Chiron

Manevi öğretimle ilgili bir kriz olduğunu gösterebilir. Doğru dengeyi sağlamak için doğru şekilde kanalize edilmesi gereken bir tür güçlü bir inanç. Eğitimlerden yana şansızlıklar. Fanatik görüşleriniz değiştirilirse çok iyi bir öğretmen olabilirsiniz. Özgürce hareket edememe davalarla ilgili kayıplar.

Onuncu Evde Chiron

Erken çocukluk döneminde sevgisizlik nedeniyle kendi değerinizi kanıtlamak için güçlü bir başarma ve çalışma isteği gösterebilir. Statü ihtiyacınız takıntılı olabilir.
Kariyer hayatında başarısızlıklar ve haksızlığa uğrama. Ailenin istekleri doğrultusunda hareket etmek zorunda kalma ve kendini feda etme söz konusu olabilir.

Onbirinci Evdeki Chiron

Farklı olduğu için akranlarıyla anlaşmakta problem olduğunu gösterebilir, kalabalık gruplarda biraz rahatsızlık hissedebilirsiniz, bu yüzden sadece benzer insanlarla ilişki kurabilirsiniz. Anti sosyallik, toplum içinde kendini ifade edememek ve arkadaşlardan yana şansızlıklar, gelecek endişesi.

Onikinci Evdeki Chiron

Muhtemelen psişik, empatik ve iyileştirici yetenekleriniz var. Kendinizi insanlardan uzak tutmayın – benzersiz yeteneklerinize ihtiyaç duyarlar. Bu ‘hediyeleri’ kullanmayı öğrenerek diğerlerine yardım edin – büyük, kişisel yarar sağlayacaktır, ancak duygusal olarak güçlü ve olgun olmanız gerekecektir.
Duygu durum bozukluğu sebebiyle kurban psikolojisi düşmanlardan alınan yaralar, değersizlik hissi, ruhsal problemler, kontrolünün dışında gelişen krizler.